Mise institutu

je zacelení mezery ve společenské poptávce po propojování generací a vytváření mezioborových vazeb ve vztahu k energetice. Toho v IIFE dosahujeme formou:

Vzdělávání

nastupujících generací, které mají zájem o profesní růst v oblasti konzervativní i inovativní energetiky a souvisejících oborů.
Mezi přednášející patří přední osobnosti prostředí energetiky, práva, politiky, výzkumu a vzdělávání. K tomu patří i vlastní publikační činnost.

Propojování

poptávky nastupující generace po profesním a kariérním růstu na trhu práce s rostoucí poptávkou podniků, institucí a úřadů po kvalifikovaných uchazečích.

Spolupráce

s výzkumnými ústavy, vědeckými centry a universitními klastry, s orgány státu, jejich podsložek a účastníky trhu v odvětvích souvisejících s energetikou.

Přidané hodnoty

hledáním, propojováním a realizací vhodných investorů a partnerů v národním i mezinárodním kontextu pro (budoucí) výsledky aplikovaného výzkumu.