Školení

International Institute for Future Energetics poskytuje školení v oblasti regulatoriky energetického průmyslu v České republice.

Úspěšní absolventi tohoto vzdělávacího programu tak mohou získat titul MBRE – Master